Brahms Cello Sonatas - Capps & Kaplan

Mendelssohn Cello Sonatas- Capps & Kaplan

Mendelssohn Cello Sonatas Nos. 1 & 2 Ben Capps, cello & David Kaplan, piano  "Beyond Beethoven" @ Vermont Public Radio (2013)

Beethoven Cello Sonatas - Capps & Kaplan